O PROJEKTE


Názov projektu:

Zvýšenie efektívnosti chovu rýb a zníženie environmentálnej záťaže Poprad - Veľká


Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je zníženie environmentálnej záťaže, zlepšenie podmienok pre hospodársky chov rýb, zlepšenie kvality vodného prostredia chovaných rýb a doplnenia vybavenia. Zároveň zvýšenie efektivity a produktivity chovu rýb a zvýšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti podniku žiadateľa prostredníctvom intenzívnej produkcie chovu rýb.


Kľúčovými hlavnými cieľmi projektu sú:

  1. vybudovanie prístupovej komunikácie/cesty k existujúcej stavbe chovného rybníka,
  2. vybudovanie oporného múru k prístupovej komunikácií,
  3. vybudovanie mosta/premostenia Velického potoka,
  4. úprava koryta,
  5. prerozdelenie terajšieho telesa rybníka na menšie chovné nádrže,
  6. nákup a inštalácia fotovoltaického zariadenia, nákup záložných batérií a vzduchových kompresorov na prevzdušnenie chovného rybníka.

O NÁS

Spoločnosť Agro - Frost s.r.o. bola založená v roku 2013, za účelom chovu rýb v podtatranskej oblasti. Začala pracovať na projekte výstavby chovného rybníka na Velickom potoku, ktorý vyteká priamo z Velického plesa a je známy čistotou svojej vody.

V roku 2015 bol uvedený do prevádzky rybník v lokalite Poprad - Veľká.

NAŠE PROJEKTY

V roku 2015 sa podarilo začať s výstavbou rybníka, o ploche 2400 m2, určeného na chov pstruhovitých rýb. Táto výstavba bola podporená zo zdrojov EÚ určených na podporu chovu rýb.

Fotogaléria:


OBSTARÁVANIE

KONTAKT

Sídlo spoločnosti:

Agro Frost s.r.o.
Cukrovarská 2
Trebišov 075 01


Kontakt:

E-mail: info@agrofrost.sk
Telefón: +421 918 880 721